triệt sản

Cập nhập tin tức triệt sản

Thư kí riêng của chồng vác bụng bầu đến ăn vạ, tôi lấy ra tờ chứng nhận khiến cô ả tái mét mặt

Cô thư kí đặt tờ giấy siêu âm trên bàn rồi tuyên bố dõng dạc: "Là con của anh Q đấy ạ".

Đang cập nhật dữ liệu !