Trẻ 17 tháng tuổi phải lọc máu khi mắc tay chân miệng

Cập nhập tin tức Trẻ 17 tháng tuổi phải lọc máu khi mắc tay chân miệng

Trẻ 17 tháng tuổi phải lọc máu khi mắc tay chân miệng

Chỉ trong 4 giờ chuyển viện lên TP.HCM, trẻ chuyển nặng từ bệnh tay chân miệng độ 3 sang độ 4, suy hô hấp.

Đang cập nhật dữ liệu !