trang trại bò sữa

Cập nhập tin tức trang trại bò sữa

55% người tiêu dùng chọn tính bền vững là yếu tố rất quan trọng khi lựa chọn thương hiệu

Đây là kết quả nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp Institute for Business Value (thuộc IBM) thực hiện năm 2021. Hơn thế, 62% người tiêu dùng cũng sẵn sàng thay đổi hành vi mua hàng để giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.

Đang cập nhật dữ liệu !