Trần Ngọc Minh

Cập nhập tin tức Trần Ngọc Minh

Kienlongbank bổ nhiệm Tổng giám đốc 8X

HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long, giữ chức danh quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/10/2021.

Đang cập nhật dữ liệu !