trạm xá lưu động

Cập nhập tin tức trạm xá lưu động

F0 lạc quan đi cách ly tập trung dù đủ điều kiện cách ly tại nhà

Đủ điều kiện cách ly ở nhà nhưng sau khi xin không được, Minh Thuỳ lạc quan lên đường.

Đang cập nhật dữ liệu !