Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Cập nhập tin tức Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Đang cập nhật dữ liệu !