Tổng Công ty Đông Bắc

Cập nhập tin tức Tổng Công ty Đông Bắc

Doanh nghiệp than Đông Bắc nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vượt dịch bệnh, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động

Vừa lo đảm bảo sản xuất, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch hiệu quả, là những gì Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) và các công ty thành viên thực hiện thành công kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Đang cập nhật dữ liệu !