tóc bạc

Cập nhập tin tức tóc bạc

Mới ngoài 20 tuổi tóc đã bạc trắng, bác sĩ chỉ ra 'thủ phạm'

Tóc bạc sớm được định nghĩa là tình trạng tóc bạc trước 20 tuổi ở người da trắng, trước 25 tuổi ở người da vàng và trước 30 tuổi ở người da đen.

 

Đang cập nhật dữ liệu !