Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa tại Đại hội Đảng bộ Thái Nguyên

Sáng nay 27/10, tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng

Sau đây là toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. 

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Huy Rứa tại Đại hội Đảng bộ Thái Nguyên - ảnh 1

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hôm nay, tôi vui mừng phấn khởi về với Thái Nguyên, vùng đất có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”; quê hương và là đất khởi nghiệp của nhiều danh nhân lịch sử nổi tiếng như: Lí Bí, Lưu Nhân Chú, Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến... Nơi ghi danh nhiều chiến công và sự kiện lịch sử quan trọng: Khởi nghĩa Thái Nguyên 1917, nơi ra đời của Đội Cứu quốc quân II (một trong những tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) và đặc biệt Thái Nguyên là Căn cứ địa cách mạng, An toàn khu (ATK), Trung tâm của thủ đô kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh và nhiều cơ quan trọng yếu của Trung ương. Ngày nay, tỉnh Thái Nguyên đang là điểm sáng đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chào mừng 343 đại biểu đại diện cho trên 84 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội. Tôi gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lời thăm hỏi chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVIII, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, địa phương đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi và thời cơ, thách thức đan xen. Nhưng với ý thức chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết (14/16 chỉ tiêu), nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên đã có nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo; quá trình chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và tìm ra một số khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tạo được bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu trên địa bàn.

 Cụ thể là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh, đạt trên 13% (cao hơn bình quân chung của cả nước). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng. Thu trong cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 ước đạt 6.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2010. Xuất khẩu có bước đột phá, riêng năm 2015 xuất khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, gấp 177 lần so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 182%/năm.

 - Công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư có bước chuyển biến tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2014 đứng thứ 8 trong 63 tỉnh, thành phố. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được trên 50 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đã triển khai thực hiện đạt 4,5 tỷ USD.

- Sản xuất công nghiệp có bước phát triển nhanh, giá trị sản xuất của ngành tăng bình quân 70,8%/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định và từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng tập trung vào sản xuất hàng hóa. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt tăng từ 68 triệu đồng năm 2011 lên 84 triệu đồng năm 2015. Cây chè và thương hiệu “Chè Thái” tiếp tục được đầu tư phát triển; giá trị tạo ra từ cây chè chiếm 27% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu và đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng; toàn tỉnh có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt gần 30% số xã (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

- Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục đổi mới, phát triển. Số trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 73,3%. Hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phát triển cả về quy mô và mạng lưới; cơ cấu ngành nghề đào tạo được mở rộng theo nhu cầu phát triển của xã hội. Các chính sách xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm xuống còn 7,06%. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được coi trọng; 100% số xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Văn hoá, thể thao, thông tin tuyên truyền phát triển đa dạng và phong phú. Thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. - Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả bước đầu. Bình quân hằng năm toàn Đảng bộ kết nạp được trên 3.000 đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hằng năm đạt gần 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 85%.

 - Hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy tốt hơn, giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và sau gần 30 năm đổi mới đã làm thay đổi rất lớn diện mạo của tỉnh, mang lại cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhiều tiềm lực và sức mạnh mới, tạo tiền đề thuận lợi cho các bước phát triển tiếp theo và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Thưa các đồng chí! Cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận đúng mức đối với một số mặt còn hạn chế, yếu kém, đó là: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII đề ra chưa đạt như: số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; số hộ gia đình khu vực nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; kinh tế phát triển cao nhưng vẫn còn một số mặt chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và nhu cầu xã hội; công tác đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả thấp. Tôi đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những mặt hạn chế, yếu kém nêu trên, để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX được tiến hành sau khi đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thành công tốt đẹp. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này tiếp tục thảo luận sâu sắc và thiết thực để đóng góp được nhiều ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh giải quyết những khó khăn, thách thức mới do tác động của bối cảnh quốc tế cũng như trong nước, tỉnh Thái Nguyên cũng có rất nhiều thuận lợi, cơ hội để bứt phá, vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong Báo cáo chính trị, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững. Trên tinh thần đó, tôi gợi ý, nhấn mạnh một số vấn đề để các đồng chí thảo luận và ra Nghị quyết Đại hội:

Một là: Đảng bộ cần nhận thức đúng về tình hình và bối cảnh chung, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước tiến bộ mới phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; lựa chọn tiếp nhận các dự án đầu tư khi quy hoạch đã bảo đảm. Coi trọng việc liên kết vùng nhằm tạo động lực phát triển mới; xác định rõ vai trò, vị trí của Thái Nguyên trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo nguồn thu ngân sách lớn, thu hút nhiều lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong giai đoạn tới, cần ưu tiên các loại hình công nghiệp mũi nhọn công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử, thông tin, truyền thông, công nghệ tự động hóa, sản xuất điện, vật liệu xây dựng, chế biến sâu các kim loại quý… Gắn kết công nghiệp địa phương với công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp Sông Công, Yên Bình, Điềm Thụy, Nam Phổ Yên… Quản lý tốt vấn đề môi trường tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, công nghệ cao, xanh và sạch; đồng thời có định hướng hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế tập thể để hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung cung cấp cho các khu công nghiệp, chế biến nông sản và phát triển các làng nghề truyền thống. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng và thương hiệu chè Thái Nguyên; tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ sản xuất, chế biến, đến tiêu thụ chè. Phát triển nhanh các dịch vụ đô thị và dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp.

Hai là: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, giữ vững thành tích là đơn vị có phong trào giáo dục mạnh, tốp đầu của cả nước. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc. Quan tâm đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn vùng dự án. Thực hiện tốt chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp; các chế độ chính sách đối với người có công, vấn đề an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Ba là: Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại các khu công nghiệp, nơi có đông công nhân làm việc và sinh hoạt. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

 Bốn là: Đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phải căn cứ vào tình hình cụ thể của Đảng bộ để xác định mục tiêu, nội dung xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải thật sự gương mẫu đi đầu trong rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống, nói đi đôi với làm, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là việc tiếp tục sửa chữa, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong kiểm điểm; gắn quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tạo sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 Thưa các đồng chí! Cùng với thảo luận Báo cáo chính trị của Đại hội, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội còn có nhiệm vụ rất quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vừa qua, Bộ Chính trị đã nghe Tỉnh ủy Thái Nguyên báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội và cho ý kiến cụ thể về số lượng, cơ cấu, tỷ lệ, giới tính, độ tuổi của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Căn cứ vào Đề án nhân sự của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu cấp ủy khóa mới, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và có cơ cấp hợp lý để lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời lựa chọn các đồng chí tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tham gia đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội XII của Đảng.

 Thưa các đồng chí! Với truyền thống quê hương cách mạng, cùng với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xin chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !