tọa đàm

Cập nhập tin tức tọa đàm

Tọa đàm “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc”

Tọa đàm “Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc” trên Chuyên trang Infonet.vietnamnet.vn vào chiều 27/10/2021 đã phác họa bức tranh về hiện trạng cũng như định hướng chuyển đổi số trong công tác dân tộc.

Đang cập nhật dữ liệu !