tình tiết tăng nặng

Cập nhập tin tức tình tiết tăng nặng

Bị can án 'giết người' trốn truy nã khi bị bắt lại có bị xử thêm tội?

Theo luật sư, đối tượng bị khởi tố và bị truy nã khi bị bắt lại, người đó sẽ mất quyền bảo lãnh tự do trong một thời gian... Nhưng các quyền khác, người bị truy nã vẫn được hưởng theo sự khoan dung của pháp luật hiện hành.

Đang cập nhật dữ liệu !