tin học

Cập nhập tin tức tin học

Bộ GD&ĐT đưa nội dung giảng dạy về an toàn trên môi trường mạng vào giờ học tin học

Những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao khiến trẻ em ngày càng đứng trước nhiều nguy cơ xâm hại, Bộ GD&ĐT cần đưa nội dung giảng dạy về an toàn trên môi trường mạng vào giờ học tin học.

Đang cập nhật dữ liệu !