tiêu thụ nông sản

Cập nhập tin tức tiêu thụ nông sản

Kết nối cung - cầu tiêu thụ nông sản cho người dân trong đại dịch

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đẩy mạnh việc kết nối cung - cầu tiêu thụ, sản xuất nông sản, sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử kết nối cung - cầu, Quỹ hỗ trợ Phát triển HTX tiến hành giãn, hoãn, giảm lãi suất hỗ trợ HTX 

Đang cập nhật dữ liệu !