tiểu nhiều bệnh gì? suy thận

Cập nhập tin tức tiểu nhiều bệnh gì? suy thận

Không dám uống nước sợ tiểu nhiều, mỗi ngày đi bao lần là đủ?

Đa số người trưởng thành sẽ đi tiểu 5-7 lần trong 24 giờ nhưng nếu nhiều hơn 8 lần một ngày hoặc đi tiểu nhiều lần vào ban đêm, thì đó có thể là vấn đề đáng lo ngại…

Đang cập nhật dữ liệu !