tiêu hủy lợn

Cập nhập tin tức tiêu hủy lợn

Chủ tịch xã ép người dân mang công nông, máy xúc đi tiêu hủy lợn bệnh, trục lợi hơn nửa tỷ đồng

Thời điểm làm Chủ tịch xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Tràng Thắng ép những người dân có máy xúc ở xã phải tham gia tiêu hủy lợn dịch bệnh. Sau đó, Thắng chỉ đạo cấp dưới lập hóa đơn khống chi trả tiền thuê phương tiện.

Đang cập nhật dữ liệu !