tiêm trẻ 5-11 tuổi

Cập nhập tin tức tiêm trẻ 5-11 tuổi

Bộ Y tế lý giải vì sao chậm mua vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Vắc xin tiêm cho trẻ chỉ tiêm được cho trẻ 5-11 tuổi, không tiêm được cho đối tượng khác. Nếu tính toán không kỹ thì có thể thừa hoặc thiếu vắc xin.

Đang cập nhật dữ liệu !