Thuốc biệt dược

Cập nhập tin tức Thuốc biệt dược

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ đàm phán thành công 64 loại thuốc biệt dược

Ngày 22/2, thêm 3 thuốc biệt dược thường sử dụng trong điều trị ung thư được đàm phán thành công, giá giảm 5%, tiết kiệm 40 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !