thư gửi cha

Cập nhập tin tức thư gửi cha

Mấy đời người rồi phải không ba?

Những cuộc chia ly luôn có dấu hiệu, chỉ là người ta hoặc không cảm nhận được hoặc là không tin, hoặc do có quá nhiều hy vọng…

Đang cập nhật dữ liệu !