thông qua

Cập nhập tin tức thông qua

Hội đồng Đạo đức chấp thuận vắc xin Nano Covax

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3 với vắc xin Nano Covax. Hiện vắc xin này được đánh giá là đạt yêu cầu.

Đang cập nhật dữ liệu !