Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần

Theo kế hoạch sửa đổi, tới đây Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần vào năm thứ 3 của mỗi nhiệm kỳ (5 năm).
Mỗi nhiệm kỳ Quốc hội chỉ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần - ảnh 1

Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 1 lần vào năm thứ 3 của mỗi nhiệm kỳ.

Nghị quyết 35 được trình Quốc hội vào sáng 6/6 nêu rõ, Quốc hội sẽ không tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đại biểu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 6 tháng.

Về thời gian, Quốc hội, Hội đồng nhân dân chỉ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ. Riêng nhiệm kỳ 2011 – 2016, Quốc hội, Hội đồng nhân dân tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2014. Phiếu tín nhiệm vẫn được quy định ở 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.

Trong trường hợp thấy cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì chậm nhất 15 ngày trước ngày lấy phiếu tín nhiệm, đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp sau: Ủy ban thường vụ Quốc hội tự mình đề nghị; Có kiến nghị của Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội; Có kiến nghị của ít nhất 20% tổng số đại biểu Quốc hội; Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá "tín nhiệm thấp”.

 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc nhiều mặt và đề nghị chọn phương án mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tiến hành lấy phiếu một lần vào năm thứ 3.

Theo Ủy ban Pháp luật, ưu điểm của phương án này là gắn kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ đồng thời tạo được cơ chế giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm có thời gian, điều kiện để khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác.

“Việc xác định 3 mức tín nhiệm như quy định của Nghị quyết số 35 là phù hợp, bảo đảm sự thận trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ. Nếu chỉ quy định 2 mức là “tín nhiệm” và “không tín nhiệm” thì trùng với mức phiếu ở bước bỏ phiếu tín nhiệm khi xem xét trách nhiệm cán bộ” – ông Lý cho hay.

Nguyễn Dũng
Chủ đề :
 
List comment