thính lực

Cập nhập tin tức thính lực

Cả tỷ người trẻ có nguy cơ điếc vì một thói quen

Lạm dụng nghe nhạc, nghe tai nghe lâu khiến người trẻ đứng trước nguy cơ giảm thính lực thậm chí điếc đột ngột.

Đang cập nhật dữ liệu !