thẻ vàng

Cập nhập tin tức thẻ vàng

Hải Phòng quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC về khai thác thuỷ sản

Thành phố Hải Phòng quyết tâm vào cuộc để cùng với các địa phương gỡ “thẻ vàng” của EC về khai thác thủy sản.

Đang cập nhật dữ liệu !