Thảo quả

Cập nhập tin tức Thảo quả

Xây dựng nông thôn mới từ các phong trào sản xuất

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc nâng cao thu nhập cho người dân vẫn luôn là tiêu chí quan trọng nhất. Để đạt được tiêu chí này, nhiều địa phương đã khéo léo lồng ghép tiêu chí này với các phong trào thi đua sản xuất.

Đang cập nhật dữ liệu !