Thanh toán bảo hiểm y tế

Cập nhập tin tức Thanh toán bảo hiểm y tế

Những người được thanh toán 100% BHYT khi khám chữa bệnh năm 2023

Từ 1/7, do có thay đổi về mức lương cơ sở, điều kiện và quyền lợi hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ có nhiều thay đổi đi kèm.

Đang cập nhật dữ liệu !