thành phố học tập

Cập nhập tin tức thành phố học tập

Quảng Ninh: Sớm đưa Hạ Long tham gia mạng lưới “Thành phố học tập”

Đó là mục tiêu mà Hội khuyến học tỉnh Quảng Ninh đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !