thành phố cổ

Cập nhập tin tức thành phố cổ

Thành phố cổ hàng nghìn năm tuổi xuất hiện sau đợt hạn hán khắc nghiệt

Thành phố cổ đại là một phần của Đế chế Mittani, dưới con sông ở Iraq.

 

Đang cập nhật dữ liệu !