Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH ở tất cả các tỉnh, TP thuộc Trung ương

Chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 43. Mở đầu phiên họp, UBTVQH đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đọc tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định về thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu cho rằng, qua gần 8 năm hoạt động, Văn phòng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu và tổ chức phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Tuy nhiên, xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội thì cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng cần được tổ chức lại để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

“Quy định việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân hiện nay. Bằng Nghị quyết này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ được thành lập ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, bà Nương cho biết.

Đề cập đến vị trí và chức năng của Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội, bà Nương cho biết, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan tương đương cấp Sở để tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác tham mưu, giúp việc, tổ chức phục vụ các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội trong tình hình mới.

“Về số lượng lãnh đạo, Văn phòng có Chánh Văn phòng, 1 Phó Chánh Văn phòng, riêng Văn phòng Đoàn Hà Nội và Đoàn thành phố Hồ Chí Minh có không quá 2 Phó Chánh Văn phòng; trong Văn phòng có 2 phòng chuyên môn là Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính- Tổ chức- Quản trị; biên chế của Văn phòng nằm trong tổng biên chế công chức của địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và có 3 mức (không quá 8 người, không quá 10 người, không quá 12 người) theo số lượng đại biểu Quốc hội từng Đoàn. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội có thể sử dụng thêm hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật”, bà Nương cho biết.

Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH ở tất cả các tỉnh, TP thuộc Trung ương - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Tuấn Minh)

Còn theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, việc ban hành Nghị quyết vào thời điểm hiện nay là cần thiết nhằm kịp thời triển khai Luật tổ chức Quốc hội năm 2014 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2016; đồng thời nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của bộ máy phục vụ đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.

Ủy ban Pháp luật cho rằng, về vị trí của Văn phòng  Đoàn đại biểu Quốc hội, cần xác định mối quan hệ giữa cơ quan này với Văn phòng Quốc hội, với các cơ quan thuộc chính quyền địa phương cấp tỉnh và các Đoàn đại biểu ở các tỉnh, thành phố khác.

“Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội vừa chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Văn phòng Quốc hội, do Văn phòng Quốc hội cấp kinh phí thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội, vừa chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do cơ quan này quyết định số lượng biên chế cụ thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu Văn phòng và là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng”, đại diện Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh.

Không thành lập các phòng trong Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội

Phát biểu thảo luận tại phiên họp, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, qua nghiên cứu các đề án và nghiên cứu tổng kết, qua 8 năm, chúng ta thấy việc thực hiện không giải quyết được vấn đề biên chế, biên chế tăng hơn so với ban đầu.

“Mô hình là dưới 10 người thì chỉ nên có 4 người, từ 10 đến 15 người là 6 người, 15 người trở lên có 8 người, nhưng hầu hết đều tăng, có nơi có tới 4 phó văn phòng”, ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, phải xác lập được vị trí của Văn phòng Đoàn ĐBQH, tách ra phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ là tham mưu cho nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH.

“Về bộ máy, với số lượng cán bộ 8 người trở xuống thì không nên có phòng, sinh ra trưởng, phó phòng, tham mưu rất chậm. Với văn phòng như Hà Nội, TP.HCM nên có mô hình văn phòng có phòng”, ông Phúc nói.

Cùng cho ý kiến về vấn đề này, đại biểu Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội cho rằng, phải xem xét chức năng, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH. Quan trọng nhất là chức năng giám sát vì điều này đã được quy định trong luật.

“Phải trả lời câu hỏi, ai lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH này? Rõ ràng là Đoàn ĐBQH, không thể là Chủ tịch UBND tỉnh. Vậy Đoàn ĐBQH phục vụ ai? Phục vụ Đoàn ĐBQH. Kinh phí ai cấp?”, ông Hiển đặt câu hỏi.

Đề cập đến biên chế của vVăn phòng Đoàn ĐBQH ông Hiển cho rằng, biên chế nên khống chế từ 10-15 người tùy theo mức trần.

“Về tổ chức, chỉ nên có chánh và phó, TP lớn thì có 2 phó chánh. Kinh phí do Văn phòng Quốc hội (VPQH) cấp. VPQH không chỉ phục vụ Đoàn ĐBQH mà sẽ phục vụ cả hoạt động giám sát của các đoàn giám sát của QH. Chủ tịch UBND bổ nhiệm là không ổn”, ông Hiển nói.

Phát biểu ý kiến tại buổi thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, mỗi đoàn ĐBQH chỉ nên có 1 văn phòng đoàn, cơ cấu thuộc VPQH. Biên chế văn phòng có 1 chánh và 1 phó văn phòng. Không có trưởng, phó phòng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nơi nào có 2 đại biểu chuyên trách, có thể có 2 phó văn phòng. Một phụ trách tổng hợp, 1 phụ trách hành chính quản trị, tiền bạc, thêm vào 1, 2 nhân viên, nhưng biên chế phải rất thấp, biên chế mà nhiều hơn ĐBQH là không được.

“Mình đã bỏ chế độ mỗi đại biểu có 1 thư ký nên biên chế ở dưới phải rất gọn. Cả chánh, phó mà 12 là cũng đông. Phó cũng phải làm, đâu phải chỉ chỉ huy. 2, 3 ông phó chỉ huy 1 nhân viên là không được”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Đề cập đến biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, cỡ 10 người trở lại. Nơi không đông thì cỡ 6-7 người, 8 người là nhiều. Chỗ nhỏ không quá 8, chỗ to không quá 10.

“Phó chánh văn phòng do Chủ nhiệm VPQH bổ nhiệm sau khi thống nhất với trưởng đoàn. Ông phó đoàn chuyên trách hoặc trưởng đoàn có thể được phụ trách văn phòng để chỉ huy công việc. Như vậy là song trùng lãnh đạo”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ trì phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu kết luận, mỗi đoàn đại biểu có văn phòng Đoàn ĐBQH, có chánh và phó chánh. Riêng Hà Nội, TPHCM, Nghệ An, Thanh Hóa được phép có 2 đại biểu chuyên trách, được bố trí 2 phó chánh.

“Không tổ chức phòng, mà tổ chức nhóm chuyên viên. Số lượng biên chế, như Chủ tịch Quốc hội nói là không quá 8-10-12 người. Nếu đoàn không quá 10 đại biểu thì không quá 8, từ 10-20 không quá 10, từ 20 trở lên không quá 12. Việc bổ nhiệm chánh, phó văn phòng sẽ do Chủ nhiệm VPQH bổ nhiệm sau khi thống nhất với Trưởng đoàn ĐBQH”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Tuấn Minh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !