Thanh Hóa xác định 4 khâu đột phá để phát triển bền vững

Ngày 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã thành công tốt đẹp. Theo đó, Thanh Hóa xác định 4 khâu đột phá quan trọng để sớm trở thành tỉnh "kiểu mẫu".

Thứ nhất, phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng, có tính then chốt về giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc...; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, TP Thanh Hóa và các trục giao thông kết nối các vùng kinh tế động lực.

Thanh Hóa xác định 4 khâu đột phá để phát triển bền vững - ảnh 1

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Xuân Nghĩa)

Thứ hai, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành các mục tiêu đại hội quyết định.
 
Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020

Thanh Hóa xác định 4 khâu đột phá để phát triển bền vững - ảnh 2

Một góc thành phố Thanh Hóa

Để thực hiện được các khâu đột phá hiệu quả mỗi cán bộ, đảng viên trong bộ máy cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống bằng những giải pháp cụ thể:

Một là, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm diện tích đất trồng lúa, trồng mía sang trồng các loại cây có giá trị, hiệu quả cao hơn. Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thống Nhất và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh trồng mới, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc và quản lý rừng. Tăng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn; phát triển vùng luồng thâm canh; tập trung chăm sóc, duy trì diện tích cao su đã trồng, tháo gỡ khó khăn để phát triển cây cao su ở những nơi có điều kiện phù hợp. 
 
Phát triển chăn nuôi nông hộ có kiểm soát; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi triển khai nhanh các dự án chăn nuôi bò sữa tập trung và bò thịt chất lượng cao. Phát triển thủy sản cả về nuôi trồng, khai thác gắn với chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Khuyến khích ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu công suất lớn để khai thác xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần. Nâng cao hiệu quả các cảng cá, bến cá, tạo điều kiện phát triển dịch vụ hậu cần và các đô thị nghề cá.
 
Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án của Nhà nước, của tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và các thiết chế văn hóa. 
 
 Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp mới, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như: Sản phẩm sau lọc hóa dầu, ô tô, plastic, cơ khí, thiết bị điện, linh kiện và thiết bị điện tử, tin học... Tiếp tục khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như: may mặc, giày da ở khu vực nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. 
 
Ưu tiên nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các khu công nghiệp hiện có theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời, tranh thủ sức lan tỏa của các dự án lớn đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp Bãi Trành, Ngọc Lặc, Thạch Quảng. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển, nhất là nghề truyền thống đã có thương hiệu và thị trường tiêu thụ; du nhập, nhân cấy một số nghề mới có tiềm năng phát triển.
 
- Phát triển nhanh, đa dạng và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ khuyến khích đầu tư hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại TP Thanh Hóa, các thị xã, Khu Kinh tế Nghi Sơn và trung tâm các huyện. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch truyền thống, tạo sự chuyển biến rõ nét về văn hóa, văn minh du lịch. Tập trung hỗ trợ phát triển một số sản phẩm du lịch mới nhằm sớm khắc phục tính mùa vụ trong du lịch. Phát triển đồng bộ, hiệu quả giữa vận tải đường bộ với đường sắt, đường thủy và đường hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, giảm dần xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế.
 
- Tập trung phát triển “tứ giác” kinh tế của tỉnh gồm: Khu Kinh tế Nghi Sơn; TP Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu Công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành. Phát triển kinh tế theo 3 trục: Trục Quốc lộ 1A: Từ thị xã Bỉm Sơn đi TP Thanh Hóa đến Khu Kinh tế Nghi Sơn; trục đường Hồ Chí Minh: từ Thạch Thành đi Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lam Sơn - Sao Vàng, Bãi Trành; trục Quốc lộ 45 và 47: Từ thị xã Sầm Sơn đi TP Thanh Hóa đến Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, để thu hút đầu tư, tạo các cực tăng trưởng và sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.
 
Hai là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
 
- Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trên cơ sở đó phấn đấu duy trì các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, hội nhập kinh tế quốc tế... luôn xếp ở vị trí cao trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa  thủ tục, giảm bớt đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách phù hợp với nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
 
- Thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu đầu tư công, bố trí nguồn vốn tập trung, tránh dàn trải; ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông chính trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối các đô thị của tỉnh với Cảng Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân; đầu tư xây dựng đường biển, cầu Đò Đại. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của các nhà tài trợ để xây dựng tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Thanh Hóa; tiếp tục đầu tư Cảng Hàng không Thọ Xuân theo hướng đồng bộ, hiện đại, để trở thành cảng hàng không dự bị cho Cảng Hàng không Nội Bài và nâng cấp thành Cảng Hàng không quốc tế. Xây dựng hệ thống cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng để sớm hoàn chỉnh cụm cảng nước sâu Nghi Sơn theo quy hoạch.
 
Ba là, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên, thiên nhiên; giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, đô thị, các bãi chứa rác thải và trên các dòng sông. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. 
 
Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao của khu vực. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giải quyết việc làm; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Tập trung thực hiện tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả chương trình giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi và bãi ngang ven biển. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. 
 
Năm là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra “điểm nóng”. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện đông người, phức tạp. 
 
Sáu là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 
- Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào theo đạo, vùng dân tộc, trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.  
 
- Đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện chủ trương chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh việc bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn không phải là người địa phương; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi có điều kiện. Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 
- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng phối hợp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị liên quan. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đủ số lượng, tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
- Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc và tôn giáo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa  trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.
 
Bảy là, tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và cán bộ, công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nghiêm túc đề án vị trí việc làm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xác định rõ số lượng biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !