thắng tam bạc

Cập nhập tin tức thắng tam bạc

VietinBank rao bán khoản nợ của công ty liên quan đại gia "Thắng Tam Bạc"

Ngân hàng VietinBank Chi nhánh Đống Đa thông báo tiếp tục lựa chọn đơn vị thẩm định giá khoản nợ, xử lý thu hồi nợ vay của Công ty cổ phần Nosco Shipyard (lần 2).

Đang cập nhật dữ liệu !