thảm đỏ

Cập nhập tin tức thảm đỏ

Chỉ cần có vài ngàn USD là có thể sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes

Không cần phải có phim tranh giải hay được ban tổ chức mời, nghệ sĩ ít tiếng tăm vẫn có thể bước lên thảm đỏ của Cannes chỉ với vài ngàn USD.

Đang cập nhật dữ liệu !