tên lửa siêu thanh Zircon

Cập nhập tin tức tên lửa siêu thanh Zircon

Khi nào tên lửa siêu thanh Zircon được thử nghiệm ở tầm bắn tối đa?

Theo các nguồn tin, các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon của Nga ở tầm bắn tối đa sẽ được diễn ra vào tuần tới.

Đang cập nhật dữ liệu !