tập thở

Cập nhập tin tức tập thở

Ba bài tập thể dục phục hồi phổi hậu Covid-19

Mặc dù âm tính nhưng nhiều người vẫn bị các triệu chứng của hậu Covid-19. Các bác sĩ cho rằng tập luyện phục hồi sau Covid-19 được xem là cách phục hồi không cần thuốc

Đang cập nhật dữ liệu !