tạo điều kiện thuận lợi

Cập nhập tin tức tạo điều kiện thuận lợi

Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, người lao động tạo TP.HCM vượt qua dịch Covid-19

BHXH TP.HCM tạo thuận lợi cho người dân, bệnh nhân tại các khu vực cách ly được khám chữa bệnh ở bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT. Bệnh nhân mãn tính được cấp thuốc tại tuyến dưới, khám chữa từ xa

Đang cập nhật dữ liệu !