tăng trưởng

Cập nhập tin tức tăng trưởng

Kinh tế Hà Nội năm 2022 phục hồi nhanh, tăng trưởng hơn 8,8%

Tăng trưởng kinh tế của Hà Nội năm 2022 cao hơn 2 năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Sự phục hồi rõ nét ở hầu hết lĩnh vực, đặc biệt là 2 ngành dịch vụ và công nghiệp…

Đang cập nhật dữ liệu !