Tài xế hình thành thói quen đặt lịch hẹn đăng kiểm qua app

Cập nhập tin tức Tài xế hình thành thói quen đặt lịch hẹn đăng kiểm qua app

Tài xế hình thành thói quen đặt lịch hẹn đăng kiểm qua app

Thay vì tự phát đi đăng kiểm như trước đây, hiện nay người dân hình thành thói quen đăng ký hẹn lịch kiểm định thông qua hệ thống đăng kiểm.

Đang cập nhật dữ liệu !