tài nguyên nước

Cập nhập tin tức tài nguyên nước

Kon Tum bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1650/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất.

Đang cập nhật dữ liệu !