sức mạnh tình yêu

Cập nhập tin tức sức mạnh tình yêu

Ai cũng cần một tình yêu, cũng cần học yêu

Tình yêu giúp ta có động lực sống và thấy được giá trị của mình. Tôi nhận ra điều này khi người thương nói: “Anh phải biết em thương anh vì điều gì chứ”…

Đang cập nhật dữ liệu !