Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Cập nhập tin tức Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội đề xuất bổ sung điểm dừng xe bus: Chuyên gia, người dân ủng hộ

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất bổ sung 2.500 - 2.700 điểm dừng xe bus trong giai đoạn từ nay đến 2025. Dự kiến kinh phí thực hiện Đề án trong giai đoạn 2022 - 2025 lên tới hơn 357 tỷ đồng, trong đó có hơn 309 tỷ đồng nguồn xã hội hóa.

Đang cập nhật dữ liệu !