sinh viên thất nghiệp

Cập nhập tin tức sinh viên thất nghiệp

Thất nghiệp, nhiều thạc sĩ đi giao hàng, làm việc chân tay

Trung Quốc - Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc gia tăng, nhiều thạc sĩ không tìm được việc phải rải CV đến hàng chục công ty, thậm chí tìm việc lao động chân tay để sống qua ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !