Sen Đồng Tháp

Cập nhập tin tức Sen Đồng Tháp

Đưa sản phẩm thương hiệu sen Đồng Tháp vươn lên tầm cao mới

Lễ hội sen nhằm tạo cơ hội để kết nối, phát huy giá trị kinh tế về sen, đặc biệt đưa sản phẩm thương hiệu sen Đồng Tháp vươn lên tầm cao mới. 

Đang cập nhật dữ liệu !