sẽ tích hợp quản lý rủi ro

Cập nhập tin tức sẽ tích hợp quản lý rủi ro

Ngành hải quan sẽ tích hợp quản lý rủi ro liên ngành để tạo thuận lợi thương mại

Trong hai thập kỷ qua, Hải quan Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế cởi mở nhất thế giới. Tuy nhiên, những bất cập trong thủ tục thông quan đang cản trở sức cạnh tranh thương mại của Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !