sao chổi

Cập nhập tin tức sao chổi

Quan sát sao chổi sáng nhất năm trước ngày Giáng Sinh

Sao chổi Leonard làm rực rỡ bầu trời đêm trước Giáng sinh và mang lại cơ hội quan sát hiếm có về sao chổi sáng nhất năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !