Sản xuất kinh doanh giỏi

Cập nhập tin tức Sản xuất kinh doanh giỏi

Cha mất sớm, cậu bé nghèo trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Bố mất lúc 4 tuổi, nhà nghèo, Nguyễn Đình Quốc (Hương Sơn, Hà Tĩnh) phải nghỉ học sớm và làm đủ nghề để kiếm sống. Nhờ cần cù, chịu khó, anh đã vươn lên trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập trên 400 triệu đồng/năm.

Đang cập nhật dữ liệu !