Samsung Vina

Cập nhập tin tức Samsung Vina

Samsung hợp tác với Google tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục

Samsung Vina thông báo hợp tác triển khai chương trình thí điểm Google vì Giáo dục tại Trường THCS Thực Nghiệm (Hà Nội) vừa qua - dự án thứ hai trong số các dự án tương tự tại Việt Nam dưới sự hợp tác của Samsung và Google.

Đang cập nhật dữ liệu !