rừng Amazon

Cập nhập tin tức rừng Amazon

Kỳ tích 2 em nhỏ vẫn còn sống sau gần 1 tháng mất tích trong rừng sâu

Trước khi được tìm thấy còn sống, người bố của 2 em nhỏ bị mất tích trong rừng sâu gần 1 tháng từng mất hết hy vọng.  

Đang cập nhật dữ liệu !