rửa tay

Cập nhập tin tức rửa tay

Khuyến cáo của WHO về hoạt động phun khử khuẩn ngoài trời

WHO đưa ra các khuyến cáo về hoạt động phun khử khuẩn ngoài trời, cũng như đeo găng tay ở nơi công cộng để phòng chống đại dịch Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !