rộng khắp

tin tức về rộng khắp mới nhất

Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
 

09/11/2021

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.