Qũy tài chính

Cập nhập tin tức Qũy tài chính

Nghìn tỷ 'chôn' tại các quỹ ngoài ngân sách

Hiện có hàng chục loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang tồn tại, từ cấp Trung ương tới phường/xã quản lý. Nhiều năm nay, hàng nghìn tỷ đồng vốn điều lệ đang "nằm chết" tại các quỹ ngoài ngân sách đem đi gửi ngân hàng kiếm lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !