Quãng Ngãi

Cập nhập tin tức Quãng Ngãi

Quảng Ngãi tập trung gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện có hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC), nhất là xử phạt nghiêm những tàu vi phạm quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Đang cập nhật dữ liệu !