quân phục giả

Cập nhập tin tức quân phục giả

Lên mạng mua quân phục Công an để ra oai, lừa tình

Hải lên mạng đặt mua bộ quân phục Công an, quân hàm Thiếu tá với mục đích mặc lấy le và… lừa tình phụ nữ.

Đang cập nhật dữ liệu !